Szabó Lőrinc művei
Szabó Lőrinc művei


 • Barbusse, Henry: Világosság. Fordította: Schöpflin Aladár [valójában: jelöletlenül nagy részben Szabó Lőrinc fordítja. A Kisnaplóban írja: ,,A Barbusse-regény egy kicsit nyomja a lelkiismeretemet. De nagyon kellett sietni és egyes helyeken igazán költőiesen csináltam […] Tény, hogy magamnak nem egész így csináltam volna […] A Barbusse: Világosság megjelent; Schöpflinében tényleg igen sok magyartalanság van.”]. Franklin Társulat, Bp. [é. n. 1919.]

 • Baudelaire, Charles: Kis költemények prózában. Petits Poëmes en Prose. Az eredeti szöveg és hű magyar fordítása. Franciából fordította G. Szabó Lőrinc. Átnézte Babits Mihály. Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár 14. Lantos A kiadása, Budapest, 1920.

 • Omár Khájjám: Rubáiját. Fordította Szabó Lőrinc. Táltos, Bp. 1920.

 • Wilde Oszkár: Az odaadó barát. The Devoted Friend. Az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása. Angolból fordította Szabó Lőrinc. Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár 31. Lantos A kiadása, Budapest, 1920. Második, hasonmás kiadás: Uránia kiadás (Aczél testvérek), Budapest, 1935.

 • Verlaine: Nők. Fordító és kiadó megjelölése nélkül. [1920]; [a fordító megnevezésével és a fordítás történetével Helikon, Bp. 1983.]

 • Shakespeare szonettjei. Fordította Szabó Lőrinc. Genius, Bp. 1921.

 • Coleridge, Samuel Taylor: Ének a vén tengerészről. Hét részben. Angolból fordította Szabó Lőrinc. Monumenta Literarum, 1. sorozat, 10. szám. Kner Izidor, Gyoma 1921.

 • Stifter, Adalbert: A pusztai falu. Németből fordította Szabó Lőrinc. Monumenta Literarum, 1. sorozat, 9. szám. Kner Izidor, Gyoma 1921.

 • Föld, Erdő, Isten. Kner Izidor, Gyoma 1922.

 • Baudelaire, Charles: Romlás virágai. Fordították Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. Genius, Bp. 1923.

 • Zola Emil: A föld. Zola: A Rougon-Macquart család (Egy család természetrajza és szociális története a második császárság korában). Tizenötödik kötet. Fordította Szabó Lőrincz. [valójában: Kardos Pál és Mariska fordítják. Kardos Pál 1920. augusztus 4. levelében írja: ,,Nagyon jól esett, hogy nekünk szántad ezt a dolgot, természetesen el is fogadjuk. […] A fordítást nagyobb részben Mariska, kisebb részbe én fogom végezni.” A készülés folyamatáról lásd: Érlelő diákévek, 333.], Révai Testvérek Irodalmi Intézet R-t. kiadása, Bp. [é. n.]

 • Kalibán! Athenaeum, Bp. 1923.

 • Fény, fény, fény. Kultura R.-T., Bp. 1926. [1925-ben már kritika is megjelent róla]

 • Paul Verlaine válogatott versei. Fordította Szabó Lőrinc. Pandora, Bp. 1926.

 • A Sátán Műremekei. Pandora, Bp. 1926.

 • Antológia Ady Endre verseiből. Összeállította Szabó Lőrinc. Athenaeum, Bp. 1927.

 • A Sion-hegy alatt. Ady Endre istenes versei. Összeállította Szabó Lőrinc. Athenaeum, Bp. [é.n.; Szabó Lőrinc: A Sion-hegy alatt. Előszó egy Ady-antológiához. megjelent a Híd 1927. 8. számában].

 • Halhatatlan szerelem. Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében. Szerk. Mikes Lajos, Mihályfi Ernő, Szabó Lőrinc. Budapest, [1930 karácsonyán], Pesti Napló.

 • Omar Khajjám: Rubáíját. Fordította Szabó Lőrinc. [Második változat] Kner, Gyoma 1930. [Egyetlen (=néhány példányban! Újabb kiadása: Szász Endre metszeteivel. Helikon, Bp. 1965.]

 • A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza. Fordította Szabó Lőrinc. Bisztrai Farkas Ferencz kiadása, Bp. 1931.

 • Az ifjú Goethe. 1749–1776. Antológia a költő ifjúkorának műveiből. Fordította Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József. Kner Izidor, Gyoma 1932.

 • A férfi Goethe. 1777–1800. Antológia a költő férfikorának műveiből. Fordította Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József. Kner Izidor, Gyoma 1932.

 • Az öreg Goethe. 1801–1832. Antológia a költő öregkorának műveiből. Fordította Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József. Kner Izidor, Gyoma 1932.

 • Te meg a világ. Pantheon, Bp. 1932.

 • Bibliofil kalendárium. Szerkesztette Szabó Lőrinc. Bibliofilia-kiadás. A szedés és nyomás a Helikon-Biró-nyomda R. T. munkája. Bp. 1933.

 • Goethe: Werther. Fordította Szabó Lőrinc. Az Est-lapok Filléres Klasszikusai sorozatban, Bp. 1933.

 • Válogatott Versei. Uj Irók 8. szám. Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934.

 • Shakespeare, William: Athéni Timon. Fordította Szabó Lőrinc. Athenaeum, Bp. 1935.

 • Különbéke. Athenaeum, Bp. 1936.

 • Cseh és szlovák költők antológiája. Renaissance Kiadás, Bp. 1936 [benne Szabó Lőrinc fordításai]

 • Harc az ünnepért. Bartha Miklós Társaság, Kecskemét, 1938. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya. Első Kecskeméti Hírlapkiadó, és Nyomda-Rt. Igazgató Tóth László. Bp. 1938.

 • Reggeltől estig. Egy repülőutazás emléke. Molnár C. Pál fametszeteivel. Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp. 1937.

 • Kleist, Heinrich von: Amphitryon. Vígjáték Molière nyomán. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1938.

 • Shakespeare, William: Ahogy tetszik. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1938.

 • Shakespeare, William: Macbeth. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1939.

 • A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1939.

 • Válogatott versei. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1940.

 • Villon, François: Nagy testámentuma. Fordította Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1940.

 • Keller, Gottfried: Tükör, a cica. Fordította Szabó Lőrinc. Niels Kampmann Verlag, 1941.

 • Droste-Hülshoff, Anette von: A zsidóbükk. Fordította Szabó Lőrinc. Niels Kampmann Verlag, 1941.

 • Storm, Theodor: Aquis submersus. Fordította Szabó Lőrinc. Niels Kampmann Verlag, 1941.

 • Örök barátaink. Kisebb műfordításainak első gyűjteménye. Singer és Wolfner, Bp. 1941.

 • Összes versei. [Benne egy új kötet versei: Régen és Most]. Singer és Wolfner, Bp. 1943.

 • Baudelaire, Charles: A Romlás Virágai. Fordította Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. A végleges magyar kiadást jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Lőrinc. Révai, Bp. 1943.

 • Omár Khájjám: Rubáíját. Edward Fitzgerald angol változata alapján fordította Szabó Lőrinc. [Harmadik változat] Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1943.

 • Villon, François: Nagy testámentuma. Hat balladával bővített második kiadás. Fordította Szabó Lőrinc. Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1944.

 • Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól. Magyar Élet [Püski Sándor], Bp. 1947.

 • Doyle, Sir Arthur Conan: Rejtelmes világ a tenger alatt. Fordította Szabó Lőrinc. Fehér-holló könyvek, Bp. 1947.

 • Shakespeare, William: Összes drámái. I-IV. Franklin, Bp. 1948. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik, Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida]

 • Shakespeare szonettjei. Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás] Franklin, Bp. 1948.

 • Örök barátaink. Kisebb műfordításainak második kötete. Egyetemi Nyomda, Bp. 1948.

 • Puskin: Bahcsiszeráji szökőkút. In: Puskin: Költemények és egyéb verses munkák, szerkesztette Gábor Andor és Gáspár Endre, Szikra--Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1949., 201--208.

 • Racine: Andromaché. In: Racine összes drámai művei, szerkesztette Illyés Gyula, Franklin,  Bp. 1949., 135--208.

 • Szabó Lőrinc válogatott műfordításai. Franklin Könyvkiadó N. V., Szerkesztette Somlyó György. Bp. 1950.

 • Hardy, Thomas: Egy tiszta nő. Fordította Szabó Lőrinc. Szépirodalmi, Bp. 1952.

 • Krilov: Válogatott mesék. Fordította Szabó Lőrinc. Ifjúsági, Bp. 1952.

 • Tyutcsev: Versek. Fordította Szabó Lőrinc. Új Magyar, Bp. 1953.

 • Majakovszkij: 150.000.000. In: Majakovszkij: Elbeszélő költemények, szerkesztette Devecseri Gábor, Gáspár Endre, Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1953, 21-73.

 • La Fontaine: Mesék. szerkesztette Gyergyai Albert, Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1954).

 • Goldoni: A hazug. Fordította Szabó Lőrinc. In: Goldoni: Válogatott vígjátékai. Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1955.

 • Shakespeare, William: Összes drámái. I-IV. Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1955. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik, Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida; Szabó Lőrinc megigazításában Vörösmarty fordításai: Lear király, Julius Caesar.]

 • Molière: Válogatott vígjátékai 1-2. Új Magyar Könyvkiadó (A világirodalom klasszikusai) Bp. 1954. [Benne: Embergyűlölő, Nők iskolája, Psyche]

 • Válogatott versei. [Benne új versei: Valami szép cikluscímmel.] Bevezette Illyés Gyula. Magvető, Bp. 1956. [Második kiadás: 1957.]

 • Molière: Embergyűlölő. Fordította Szabó Lőrinc. Új Magyar, Bp. 1956. (Világirodalmi kiskönyvtár)

 • Molière: Nők iskolája. Fordította Szabó Lőrinc. Új Magyar, Bp. 1956. (Világirodalmi kiskönyvtár)

 • Shakespeare, William: Ahogy tetszik. Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Művelt Nép, Bp. 1956.

 • Keller, Gottfried: Tükör, a cica. Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Magvető, Bp. 1957.

 • Storm, Theodor: Aquis submersus. Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Magvető, Bp. 1957.

 • De Coster: Thyl Ulenspiegel. Fordította Illyés Gyula és Szabó Lőrinc. [Nagy részét Wessely László fordította] Európa, Bp. 1957.

 • Kleist, Heinrch von: Az eltört korsó. Amphitryon. Fordította Németh László, Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Európa, Bp. 1957.

 • Villon, François: Összes versei. Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Európa, Bp. 1957.

 • Coleridge, Samuel Taylor: Rege a vén tengerészről. Hét részben. (1798). Fordította Szabó Lőrinc. [Új, átdolgozott kiadás.] Illusztrációk: Gustave Doré. Magvető, Bp. 1957.

 • A huszonhatodik év. Lírai rekviem százhúsz szonettben. Magvető, Bp. 1957. [Második kiadás: 1958.]
  [Anul 26. Recviem liric O sută douăzeci de sonete. În româneşte de Elisabeta Dobriţoiu. Prefaţă de Adrian Popescu. Editura Univers, Bucureşti, 1981.
  Das Sechsundzwanzigste Jahr. Lyrisches Requiem in hundertzwanzig Sonetten. Nachdichtung und Nachwort Günther Deicke. Corvina, Bp. 1982.]

 • Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól. Második, bővített kiadás. Szépirodalmi, Bp. 1957.

 • Posztumusz könyvek

 • Örök barátaink 12. Szépirodalmi, Bp. 1958.

 • Szabó Lőrinc összegyűjtött versei. Sőtér István utószavával. Szaklektor Szabolcsi Miklós. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960. [Második kiadás 1962].

 • Szabó Lőrinc válogatott versei. Válogatta Somlyó György. Az életrajzot és a jegyzeteket Szijgyártó László készítette. Móra Ferenc Könyvkiadó, A Magyar Irodalom Gyöngyszemei, szerkeszti Kormos István, Budapest, 1963. [Második kiadás: 1977.]

 • A költészet dicsérete. Válogatott cikkek, tanulmányok. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta Simon István. Szépirodalmi, Bp. 1967.

 • Szavakkal nő a gyász. Posztumusz szonettek. Szépirodalmi, Bp. 1975. (Mikrokozmosz füzetek) [A szonettek hiteles szövege utóbb először közreadva: Szabó Lőrinc kiadatlan versei. Kabdebó Lóránt: Közjáték 1953 nyárutóján. Szabó Lőrinc kiadatlan verseiről. In: Új Írás. 1976. 6. 87–98.]

 • Napló, levelek, cikkek. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt. Szépirodalmi (Műhely sorozat), Bp. 1974.

 • Szabó Lörinc összegyűjtött versei 1--2. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974.

 • Káprázat. Válogatott versek, válogatta és az utószót írta Domokos Mátyás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Olcsó Könyvtár, 1975.

 • A költő és a földiek. (Versek és műfordítások.) (Vál., előszó, és a függeléket összeáll.: Kántor Lajos.) Kolozsvár – Napoca, Dacia. 1977.

 • Érlelő diákévek. Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről. Összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt. Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1979.

 • Szabó Lőrinc összes versei I--II. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Domokos Mátyás munkája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyar Remekírók, Budapest, 1982. [Az első olyan kiadás, amelyben az első négy kötet eredeti szövege is szerepel a függelékben.]

 • Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. Válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Steinert Ágota. Magvető, Bp. 1984. Digitális változata: www.irodalmiakademia.hu Szabó Lőrinc címszó alatt.

 • NŐK, habzó májusi rózsák. Szerelmes versek, válogatta és összeállította Steinert Ágota. Helikon Kiadó, 1987.

 • Harminchat év. Szabó Lőrinc és felesége levelezése. 1. kötet: 1921–1944, 2. kötet: 1945–1957. Sajtó alá rendezte, bevezette és a jegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1989, 1993. Digitális változata: www.irodalmiakademia.hu Szabó Lőrinc címszó alatt.

 • Bírákhoz és barátokhoz. Napló és védőbeszédek 1945-ből. Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1990.

 • Vers és valóság. Összegyűjtött versek és versmagyarázatok. 1--2. Szerkesztette, a szöveget gondozta, az utószót és a lábjegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1990.

 • Buddha tenyerén. A költő keleti témájú versei.Összeállította Steinert Ágota, az utószót írta Simon Zoltán. Helikon Kiadó, Budapest, 1991.

 • Utazás Erdélyben. Cikkek, versek és levelek. Sajtó alá rendezte és az utószót írta: Kabdebó Lóránt. Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1992.

 • Szabó Lőrinc Sóstóhegyen írt versei. Sóstóhegyi „Tücskök” 1945. december 8. -- 1946. január 19. = Kiadta a 11. sz Általános Iskola, amikor Szabó Lőrinc nevét vette fel, Sóstóhegy, 1992. május 16. Sajtó alá rendezte Labossa Gusztáv és Labossa Gusztávné, a 11. sz. Általános Iskola tanárai.

 • Magyar sors és fehér szarvas. Válogatott prózai írások. Szerkesztette: Bognár József. Magyar Fórum, Bp. 1994.

 • Válogatott versek. Válogatta, szerkesztette Kaiser László. Utószót írta Kabdebó Lóránt. Talentum-Akkord. Talentum diákkönyvtár, Budapest, 1995.

 • Szabó Lőrinc összes versei I--III. A ma ismert összes verseinek kiadása. A szöveggondozást és az imprimálást a Miskolci egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar Irodalom Tanszékére telepített, az OTKA és az MTA által támogatott Szabó Lőrinc Kutatóhely eredményeinek felhasználásával Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina végezte. Unikornis Kiadó, A Magyar Költészet Kincsestára, Budapest, 1998.

 • A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban.Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Fazekas Csaba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.

 • Huszonöt év. A Korzáti szerelem dokumentumai és levelei. Sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket írta: Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina. Osiris, Bp. 2000. Digitális változata: www.irodalmiakademia.hu Szabó Lőrinc címszó alatt.

 • Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948--1957. Sajtó alá rendezte, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította Horányi Károly. Argumentum, Bp. 2002.

 • Briefe von Carl Rothe an Lőrinc Szabó und Lőrinc Szabó an Carl Rothe. Edition: Ursula Reber (Wien), Lektorat: Angela Eder (Wien), Recherche: Noemi Kiss (Miskolc).: www.kakanien.ac.at /beitr/materialen/Ureber1.pdf /20/04/2002.

 • Szabó Lőrinc válogatott versei. A költő versmagyarázataival. Válogatta Tarján Tamás. Holnap Kiadó, Budapest, 2002.

 • „A megélt költemény” Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával. 1933-1957. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Horányi Károly. Szabó Lőrinc Füzetek 4. Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely és az MTA Könyvtára (Sorozatszerk.: Kabdebó Lóránt), Miskolc, 2003.

 • Válogatott versek. Válogatta és az életrajzi jegyzetet írta Ferencz Győző. Osiris Kiadó. Osiris diákkönyvtár, Budapest, 2004.

 • Szabó Lőrinc németországi utazásai. Fekete-erdő és Ulm. Fahrten von Lorenz Szabó in Deutschland. Schwazwald und Ulm. Sajtó alá rendezte Pásztor Imre, a fordításokat készítette Bárczi Katalin. Szabó Lőrinc Füzetek 5. Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely (Sorozatszerk.: Kabdebó Lóránt), Miskolc, 2004.

 • Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 1. Shakespeare, William: Vízkereszt, vagy: amit akartok. (Előszó: Kabdebó Lóránt, a szöveggondozást végezte és a kísérő tanulmányt készítette Szele Bálint), Csokonai Kiadó, Debrecen, 2004.

 • Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai. 2. Turney, William: Keserű aratás. (Bevezető tanulmány: Bécsy Tamás, a szöveggondozást végezte és a kísérő tanulmányt készítette Szele Bálint), Csokonai Kiadó, Debrecen, 2004.

 • Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai. 3. Krasinski, Zygmunt: Pokoli színjáték. Színpadra írta Csokor, Franz Theodor (A kísérő tanulmányt írta: Kiss Gy. Csaba, a szöveggondozást végezte Szele Bálint) Csokonai Kiadó, Debrecen, 2004.

 • Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai. 4. Strindberg: A csöndes ház. (A szöveggondozást végezte és a kísérő tanulmányt készítette Kontor István.) Csokonai Kiadó, Debrecen, 2007.

 • Szabó Lőrinc válogatott versei. A kötetet összeállította és az utószót írta: Vörös István, Palatinus, 2006.

 • Szabó Lőrinc válogatott versei. A magyar irodalom zsebkönyvtára. Kabdebó Lóránt válogatása. Szerkesztette és az utószót írta Kabdebó Lóránt. Magyar Napló, Budapest, 2007.

 • Lörinc Szabó: Poesie scelte. A cura di Eszter De Martin, consulenza e revisione di Cincia Franchi. Accademia Ungharese di Roma, Lithos, 2008. Roma

 • Életmű-kiadása: Osiris Klasszikusok sorozatban

 • Szabó Lőrinc összes versei. I-II. Sajtó alá rendezte Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina. Osiris, Bp. 2000. Második, javított kiadása 2003. (sajtóhiba benne: 2. kötet, 671. oldal, 13. sorban: holtfáradt helyett helyesen: holtrafáradt.)
  Digitális változata: www.irodalmiakademia.hu
  Szabó Lőrinc címszó alatt.

 • Örök Barátaink, I--II., A költő kisebb lírai versfordításai. Szöveggondozás: Horányi Károly és Kabdebó Lóránt. A kísérő tanulmányt Kabdebó Lóránt írta. Osiris Kiadó, Bp. 2002.

 • Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. Szöveggondozás: Lengyel Tóth Krisztina, jegyzetek: Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó: Kabdebó Lóránt, Osiris Kiadó, Bp. 2001.

 • Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások. A szöveggondozást végezte, a jegyzeteket készítetteés az utószót írta Kemény Aranka, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

 • Szabó Lőrinc: Vallomások.Naplók, beszélgetések, levelek [Osiris Klasszikusok]A szöveggondozást végezte, a jegyzeteket, az életrajzot és az utószót írta Horányi Károly és Kabdebó Lóránt, Osiris, Budapest, 2008. 935p.